6Dzienniki Aarona Johnsonna
6Kościół pokoju
6Kochaj....
8Wizje
8Do odważnych świat należy
7Dola ludzka...
10Decorum...
8W latach 70. były żołnierz AK-wybitny naukowiec skonstruował komputer .
8Kronika wron z eiobowych stron
8Szyszynka brama do zmian osobowości
8Wolny wybór jako szansa nieskończonego rozwoju
7Piękna róża..
8Czy na pewno chcesz być bogaty?
8Sztuka jaskiniowa
8Przeciw CETA i TTIP