2Dwa lata suszy.
3Bóg w Rzymie i Białymstoku !
1Prawo Boże ...
0Nowa chrześcijańska (sic!) twarz KONFEDERACJI - skazana z kodeksu karnego !
2Sherlock Holmes i zagadka lampy Döbereinera
4Obłęd medycyny?